“Galiza, Un Futuro Sen Carbón” denuncia a nova tentativa de eternizar o uso de enerxías sucias na central termoeléctrica das Pontes

Publicado por Galiza sen gas o

(9 de setembro de 2020). A plataforma “Galiza, un futuro sen carbón” rexeita novamente a co-combustión de carbón e residuos orgánicos como posible opción de futuro para un ou máis dos catro grupos da central de carbón de Endesa nas Pontes.

En lugar de alentar novas formas de enerxía sucia, o Goberno estatal  debería centrarse en tramitar a solicitude de peche da central de carbón das Pontes e en colaboración coa Xunta acelerar a elaboración dun eficaz Convenio de Transición Xusta para a súa área de influencia socioeconómica.

Novas probas de queima de carbón mesturado con residuos.

Finalmente, as novas probas de queima  conxunta de carbón e residuos orgánicos levaranse a cabo este mes, sendo inminente o seu comezo. As primeiras probas realizáronse en 2019, con grande opacidade sobre as súas características e resultados. Daquela seica non demostraron a viabilidade económica dunha alternativa que, lamentablemente, está a recibir o apoio  das institucións galegas e dos principais partidos políticos e sindicatos.

A falta dun proceso transparente por parte das administracións, o que ten trascendido na prensa é que as probas previstas faranse con carbón importado de Kazaxistán e con residuos orgánicos xerados no tratamento de augas residuais en depuradoras galegas e do resto do Estado. A plataforma “Galiza, un futuro sen carbón” demanda que os resultados destas probas se tornen públicos.

A continuidade da térmica das Pontes implicaría máis importacións de carbón e máis externalización dos impactos asociados á súa extracción.

A queima dunha mestura de carbón e residuos orgánicos (denominados enganosamente “biocombustibles”) alongaría o uso do carbón e aumentaría a incineración de residuos. A co-combustión de carbón e residuos nada ten a ver nin coa transición enerxética nin coa economía circular. É simplemente un intento desesperado de atrasar a inevitable fin do carbón, o combustible fósil máis contaminante e prexudicial para o clima. Presentar a queima de carbón e de residuos, por xunto  ou por separado, como “un paradigma de sustentabilidade” é un insulto á intelixencia.

Se as probas son “satisfactorias”, Endesa retirará a solicitude de peche

Para ningunha outra central de carbón española (e seguramente de Europa, polo que sabemos) se contempla a queima de carbón mesturado con refugallos.  É unha posibilidade que nunca se preveu, nin na planificación enerxética nin na de xestión de residuos, nin a nivel autonómico nin a nivel estatal.

Endesa asegura que, se os resultados das probas de co-combustión apoiadas pola Xunta e o Goberno español son “satisfactorios”, retirará total  ou parcialmente a solicitude formal de peche da central, presentada o 27 de decembro de 2019. Isto entraría en flagrante contradición co novo plan estratéxico, anunciado oficialmente hai poucos días por Enel, a empresa matriz de Endesa, segundo o cal abandonará completamente a queima de carbón en todo o mundo antes de 2025.

A xuízo da plataforma “Galiza, un futuro sen carbón”, a transición enerxética debe asentarse no abandono o antes posible do uso de combustibles fósiles (comezando polo carbón, o máis intensivo en emisións de dióxido de carbono), nunha forte redución do consumo de enerxía en todos os sectores e no despregue das enerxías renovables, de forma respectuosa coa biodiversidade e con protagonismo cidadán.

Notas:

(1) Carbón de Kazajistán y lodos de varias depuradoras gallegas para las pruebas de la central de Endesa.

(2) El dilema de Endesa: residuos o 175 M€ para achatarrar As Pontes.