Lei do clima de Galicia

(22 de marzo de 2022). Presentamos achegas á consulta previa da futura lei galega do clima, unha oportunidade para elevar a insuficiente ambición climática da Xunta. A presente década é crucial para a mitigación da crise climática, polo que urxe dotármonos dunha lei propia de cambio climático que acelere a Ler máis…